Budżet Dzielnicy Brzeźno w roku 2021.

Radni Dzielnicy Brzeźno na wczorajszej XVI Sesji Rady Dzeilnicy Brzeźno uchwali:

Trzy uchwały w tym uchwałę budżetową nr XVI/48/21 rady Dzeilnicy Brzeźno w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2021.

W której to uchwała się następujące punkty:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych i/lub wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 20 – 5000 zł.

 2. Zakup pomocy dydaktycznych i/lub wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – 5 000 zł.

 3. Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 44 – 5 000 zł.

 4. Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 67 – 5 000 zł.

 5. Zakup wyposażenia i/lub spotkania autorskie w Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Brzeźnie przy ul. Dworskiej 27 – 5 000 zł.

 6. Wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i integracyjne oraz zakup środków ochrony osobistej dla seniorów z Dzielnicy Brzeźno realizowane we współpracy z organizacjami seniorskimi działającymi w dzielnicy – 4 000 zł.

 7. Organizacja przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne – 12 500 zł

 8. Organizacja warsztatów artystycznych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno – 4 500 zł.

 9. Turniej tenisowy (w tym zakup pucharów, nagród i przedmiotów do organizacji turnieju oraz jego organizacja) – 2 000 zł.

 10. Turniej „First Clash” w Brzeźnie (w tym zakup pucharów, nagród i przedmiotów do organizacji turnieju oraz jego organizacja) – 3 000 zł.

 11. Wykonanie projektu „Multi Parku” rekreacyjno-wypoczynkowego na placu znajdującym się przy ul. Gdańskiej w Brzeźnie oraz jego realizacja – I etap – 60000 zł.

 12. Wymiana gablot informacyjnych – 4 500 zł.

 13. Zakup środków ochrony osobistej – 5 000 zł.

 14. Rezerwa finansowa – 83 548 zł.