Budżet Dzielnicy Brzeźno w 2023 roku.

Całkowity budżet na działanośc statutową Rady Dzielnicy Brzeźno na rok 2023 wyniósł 193 986 zł.

 Rada na ostatniej sesji dnia 9 lutego b.r. rozdzieliła środki w sposób następujący:

l.p Cel przyznania środków. Kwota w zł.
1 Zakup pomocy dydaktycznych i/lub wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 20 5 000
2 Zakup pomocy dydaktycznych i/lub wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 5 000
3 Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 44 5 000
4 Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 67 5 000
5 Eliminacje do Spartakiady Przedszkolaka 2023 3 000
6 Zakup wyposażenia, spotkania autorskie oraz powiększenie księgozbioru w Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Brzeźnie przy ul. Dworskiej 27 9 000
7 Zajęcia terapeutyczne z psychologiem dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 10 000
8 Wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i integracyjne dla seniorów z Dzielnicy Brzeźno realizowane we współpracy z organizacjami seniorskimi działającymi w dzielnicy 4 000
9 Organizacja przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne 31 300
10 Organizacja warsztatów artystycznych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno 6 000
11 Turniej tenisowy (w tym zakup pucharów, nagród i przedmiotów do organizacji turnieju oraz jego organizacja) 1 000
12 Zakup i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych 27 000
13 Turniej „First Clash” w Brzeźnie (w tym zakup pucharów, nagród i przedmiotów do organizacji turnieju oraz jego organizacja) 7 500
14 Rezerwa finansowa 75 186