mapa administracyjana Brzeźna z zasobów google maps

Budżet Rady Dzielnicy Brzeźno 2020 etap konsultacje i projekty

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy do udziału w konsultacjach. Szczegóły poniżej:

fragment uchwały nr VIII / 31 / 20 określający terminy i zasady składania wniosków.

§ 1

  Określa się następujące zasady i terminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno na rok
2020 z mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno:
1. do dnia 7 lutego 2020 roku – przyjmowanie pomysłów i propozycji od mieszkańców
Dzielnicy Brzeźno:
1) bezpośrednio przez Radnych Dzielnicy Brzeźno,
2) pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3) do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku,
4) podczas dyżuru w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 5 lutego 2020 roku (środa) w godzinach 9:00 – 10:00 oraz 17:00 – 18:00,
5) radni przekazywać będą wszystkie zebrane propozycje w formie elektronicznej bądź
skanu na skrzynkę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2. do 29 lutego 2020 roku – opracowanie tekstu projektu budżetu przez Zarząd Dzielnicy
Brzeźno, tj. projektu uchwały w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność
statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2020,
- a ponadto, w przypadku zadań, na które nie byłoby wystarczających środków
finansowych Rady Dzielnicy Brzeźno (w kwocie 208 044 zł na rok 2020), dodatkowo
projektu uchwały w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z
wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2021,
3. do dnia 20 marca 2020 roku – zwołanie sesji Rady Dzielnicy Brzeźno:
1) z przedstawieniem projektu budżetu Radnym na co najmniej 14 dni przed
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany,
2) podanie w tym samym terminie projektu budżetu do publicznej wiadomości z
zaproszeniem mieszkańców Dzielnicy Brzeźno na sesję Rady Dzielnicy w celu
uczestnictwa mieszkańców w dyskusji nad projektem budżetu.