II sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 23-04-19

II sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 23 kwietnia 2019 roku.

Przebieg sesji:

Lista obecności - posiedzenie 1

 1. Marcin Łukjanowicz
 2. Jarosław Gudzowski
 3. Piotr Mazurek
 4. Monika Grabowska
 5. Katarzyna Furmaniak
 6. Joanna Gręndzińska
 7. Mateusz Błażewicz
 8. Szymon Strebejko
 9. Patrycja Kardasz
 10. Grażyna Mirosław
 11. Dariusz Lewandowski
 12. Grzegorz Zieliński
 13. Dobrosław Bielecki

Lista obecności - posiedzenie 2

 1. Dobrowsław Bielecki
 2. Mateusz Błażewicz
 3. Katarzyna Furmaniak
 4. Monika Grabowska
 5. Joanna Gręndzińska
 6. Jarosław Gudzowski
 7. Patrycja Kardasz
 8. Dariusz Lewandowski
 9. Marcin Łukjanowicz
 10. Piotr Mazurek
 11. Grażyna Mirosław
 12. Bartłomiej Rysak
 13. Szymon Strebejko

Treść list obecności obu posiedzeń Sesji II Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

Uchwała nr II-6-2019

Na wniosek Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno Pana Jarosława Gudzowskiego, oprócz Przewodniczącego i Zastępcy Zarządu, ustala się liczbę dwóch dodatkowych członków w składzie Zarządu Rady Dzielnicy.

Treść uchwały nr II-6-2019 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Rady Dzielnicy

Uchwała nr II-7-2019

Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem członków Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno kadencji 2019-2023

Skład powołanej Komisji Skrutacyjnej:

 1. Radna: Mirosław Grażyna Bronisława
 2. Radny: Lewandowski Dariusz Władysław
 3. Radny: Mazurek Piotr Krzysztof

Treść uchwały II-7-2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Tajne głosowanie na członka Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno - Katarzynę Furmaniak

Członkiem Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno została wybrana Katarzyna Furmaniak, która otrzymała 12 głosów.

Protokół z tajnego głosowania na członka Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno - Katarzynę Furmaniak

Uchwała nr II-8-2019

Stwierdza się, że członkiem Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno wybrana została w głosowaniu tajnym Pani Katarzyna Anna Furmaniak.

Treść uchwały nr II-8-2019 w sprawie wyboru Członka Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno

Tajne głosowanie na członka Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno - Joanny Aleksandry Gręndzińskiej

Członkiem Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno została wybrana Joanna Aleksandra Gręndzińska, która otrzymała 12 głosów.

Protokół z tajnego głosowania na członka Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno - Joannę Aleksandrę Gręndzińską

Uchwała nr II-9-2019

Stwierdza się, że członkiem Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno wybrana została w głosowaniu tajnym Pani Joanna Aleksandra Gręndzińska.

Treść uchwały nr II-9-2019 w sprawie wyboru Członka Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno

Uchwała nr II-10-2019

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Brzeźno

Skład powołanej Komisji Rewizyjnej:

 1. Radny: Lewandowski Dariusz Władysław
 2. Radny: Łukjanowicz Marcin
 3. Radna: Mirosław Grażyna Bronisława
 4. Radny: Lewandowski Dariusz Władysław
 5. Radny: Strebejko Szymon
 6. Radny: Zieliński Grzegorz Lech

Treść uchwały nr II-10-2019 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr II-11-2019

Uchwała w sprawie określenia zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno na rok 2019 z mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno

Treść uchwały nr II-11-2019 w sprawie określenia zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno na rok 2019 z mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno

Uchwała nr II-12-2019

Uchwała w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Hallera i ul. Jantarowej w mieście Gdańsku.

Treść uchwały nr II-12-2019 w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Hallera i ul. Jantarowej w mieście Gdańsku

Uchwała nr II-13-2019

Uchwała w sprawie wystapienia do Prezydenta Miasta Gdańska do niezwłocznego wznowienia prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego w mieście Gdańsku.

Treść uchwały nr II-13-2019 w sprawie wystapienia do Prezydenta Miasta Gdańska do niezwłocznego wznowienia prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego w mieście Gdańsku

Protokoły:

Protokół z II Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno, sporządzony w dniu 23.04.2019 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27