IV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 11-06-2019

IV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 11 czerwca 2019 roku.

Przebieg sesji:

Lista obecności

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Mateusz Błażewicz
 3. Katarzyna Furmaniak
 4. Monika Grabowska
 5. Joanna Gręndzińska
 6. Jarosław Gudzowski
 7. Patrycja Kardasz
 8. Dariusz Lewandowski
 9. Marcin Łukjanowicz
 10. Piotr Mazurek
 11. Grażyna Mirosław
 12. Bartłomiej Rysak
 13. Grzegorz Zieliński

Treść listy obecności Sesji IV Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

Uchwała nr IV-18-2019

Treść uchwały nr IV-18-2019 zmieniającej treść uchwały nr III-17-19 Rady Dzielnicy Brzeźno z 23 maja 2019 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2019.

Uchwała nr IV-19-2019

W uchwale wyznaczono 57 priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem o ich ujęcie w projekcie Budżetu Miasta Gdańska na rok 2020.

Treść uchwały IV-19-2019 w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno na rok 2020

Uchwała nr IV-20-2019

Rada Dzielnicy Brzeźno opiniuje pozytywnie wszystkie projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2020 dotyczące obszaru Dzielnicy Brzeźno.

Treść uchwały nr IV-20-2019 w sprawie wyrażenia opini odnośnie projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego 2020 z obszaru Dzielnicy Brzeźno

Uchwała nr IV-21-2019

Rada Dzielnicy Brzeźno wyraża zaniepokojenie brakiem należytych informacji dotyczących inwestycji modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku, którego elementem może być refulacja plaży w Dzielnicy Brzeźno, a także nieinformowaniem lokalnej społeczności z odpowiednim wyprzedzeniem o ww. inwestycji.

Treść uchwały nr IV-21-2019 w sprawie inwestycji, której częścią jest refulacja plaży Dzielniy Brzeźno

Uchwała nr IV-22-2019

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o podjęcie działań, które doprowadzą do realnego wzrostu bezpieczeństwa w powstającym ciągu pieszo-rowerowym po wschodniej stronie al. Gen. Hallera (w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa) na odcinku od al. M. Płażyńskiego do ul Wczasy.

Treść uchwały nr IV-22-2019 w sprawie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gdańsu-Brzeźnie w rejonie al. Gen. J. Hallera od al. M. Płażyńskiego do ul. Wczasy

Protokoły:

Protokół z IV Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno, sporządzony w dniu 11.06.2019 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27