Aktywność Radnych

Strona zawiera informacje statystyczne dotyczące obecności Radnych na sesjach zwołanych przez Radę Dzielnicy Brzeźno kadencji 2019-2024 oraz udział w dyżurach radnych.

Aktualizacja: 02.09.2022