Fragment planu miasta z zaznaczeniem obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego w mieście Gdańsku

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego.

W dniach od 02 października 2019 r. do 30 października 2019 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00, będzie możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego dla rejonu alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego odbędzie się 08.10.2019 r. o godzinie 17:00.

Więcej informacji na stronie Biura Rozwoju Gdańska.