Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Brzeźno 2019

Zarząd Dzielnicy Brzeźno składa sprawozdanie z działań, które podjął wspólnie z Radą Dzielnicy Brzeźno w 2019 roku.

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wykonał uchwałę Nr III / 17 / 19 w sprawie rozdzielenia
środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2019, w tym:
1. przekazano środki finansowe na zakup wyposażenia dla:
1) Szkoły Podstawowej nr 20 – projektory, książki i lektury,
2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – kącik kulinarny, renowacja
sztandaru,
3) Przedszkola Nr 67 „Wesołe Skrzaty” - stolik, ławki i kosze na śmieci,
4) Przedszkola Nr 44 – komputery i rzutniki multimedialne,
5) Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Brzeźnie – gry
planszowe i zręcznościowe, akcesoria do prowadzenia zajęć z dziećmi,
kamishibai oraz bajki,
2. wykonano projekty pod rozbudowę placu do kalisteniki na „Placu Sąsiedzkim” oraz
budowę wybiegu dla psów w „Sadzie Sąsiedzkim”,
3. wykonana została nowa strona internetowa Rady Dzielnicy Brzeźno,
4. wykupiono domenę radadzielnicybrzezno.pl, hosting oraz techniczne utrzymanie
strony internetowej,
5. zostały posadowione (lub są w trakcie realizacji) obiekty małej architektury w tym 10
ławek na obszarze Dzielnicy Brzeźno, grill na „Placu Sąsiedzkim”,
6. posadzono drzewa na „Placu Sąsiedzkim”,
7. przeznaczono środki finansowe na wymianę części urządzeń zabawowych na placu
zabaw przy ul. Broniewskiego,
8. odrestaurowano zabytkowy fortepian Baby Grand znajdujący się w Projektorni
Gdańskiego Archipelagu Kultury w Gdańsku-Brzeźnie,
9. zakup progów spowalniających wyspowych – realizacja projektu w 2020 r.
Znaczna część środków statutowych została przeznaczona na organizację
przedsięwzięć związanych z kulturą, sportem, rekreacją, edukacją i wypoczynkiem, takimi
jak:
1. festyn rekreacyjny w ramach Święta Ulicy Północnej,
2. festyn organizowany we współpracy z Fundacją Aktywnie Do Przodu,
3. turniej tenisowy,
4. zajęcia Decoupage,
5. zajęcia z rękodzieła organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Projekt
Pełni Szczęścia”,
6. wieczorki taneczne dla seniorów,7. Mikołajki dla najmłodszych mieszkańców Brzeźna,
8. Impreza sportowa rodzinna z torem przeszkód organizowana we współpracy z
klubem sportowym „Corpus Gym”,
9. festyn organizowany we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 10,
10. zajęcia dla seniorów zgromadzonych wokół Koła Nr 5 „Pod Cisem” oraz
Stowarzyszenia Seniorów „Starsi” - wigilia, wycieczki, kino, opera,
11. Gimnastyka dla seniorów,
12. turniej sztuk walk „First Clash”,
13. impreza sportowa rodzinna organizowana we współpracy z Pomorskim Klubem
Orientacji Harpagan,
14. festyn rodzinny „Parkowisko”,
15. festyn „Sprzątanie Dzielnicy”,
16. warsztaty animacji filmowej dla dzieci i młodzieży,
17. warsztaty artystyczne – wykonanie muralu,
18. warsztaty fotograficzne z konkursem pn. „Brzeźnieńska Jesień Fotograficzna”.
Reagując na najpilniejsze potrzeby mieszkańców, Zarząd Dzielnicy Brzeźno
zorganizował lub uczestniczył w następujących spotkaniach:
1. 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany posadowienia lamp ulicznych – inwestycji
realizowanej w ramach projektu „Jaśniejszy Gdańsk”. Spotkanie robocze odbyło się
w SM Brzeźno z udziałem prezydium SM Brzeźno, przedstawicieli wykonawcy firmy
Elbudrem, przedstawicieli Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – Dział Techniczny,
firmy projektowej Jotel, Zarządu Dzielnicy Brzeźno, mieszkanki Brzeźna,
2. 24 czerwca 2019 r. w sprawie poprawienia czystości w Dzielnicy Brzeźno. W
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej, Gdańskich Nieruchomości,
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, administratorzy i zarządcy nieruchomości
(Tessa, Administrator, Kolejarz, SM Brzeźno, Homesystem) oraz prezydium Rady
Dzielnicy Brzeźno
3. 9 lipca 2019 r. w sprawie utrzymania czystości w Dzielnicy Brzeźno, przeniesienia
przystanku tramwajowego w rejonie skrzyżowania al. Hallera i Czarny Dwór,
poprawy bezpieczeństwa na drodze rowerowej przy al. Hallera, poprawy
bezpieczeństwa skrzyżowania al. Hallera i Dworskiej, poprawy bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, PCK i Łozy. W spotkaniu uczestniczyli: z-ca
Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak, Gdański
Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańskie Usługi Komunalne oraz przedstawiciele Rady
Dzielnicy Brzeźno,
4. 19 września 2019 r. w sprawie alternatywnego, czystego ogrzewania. Spotkanie
odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 20 z udziałem mieszkańców Dzielnicy
Brzeźno, przedstawicieli Energii, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Pełnomocnika Prezydenta
Miasta Gdańska ds. Energetyki Pani Joanny Tobolewicz, prezydium Rady Dzielnicy
Brzeźno,
5. 15 października 2019 r. - w sprawie możliwości wykupienia działki gminnej przy ul.
Chodkiewicza 18. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców bloku
przy ul. Chodkiewicza 18, Wydział Skarbu, Zarząd Dzielnicy Brzeźno,
6. 25 października 2019 r. - w sprawie możliwości wykupienia działki gminnej przy ul.
Chodkiewicza 18 z udziałem z-cy Prezydenta Miasta Gdańska ds.zrównoważonego rozwoju Piotra Grzelaka, przedstawicieli mieszkańców bloku przy
ul. Chodkiewicza 18, przedstawiciele Wydziału Skarbu,
7. 8 października 2019 r. w sprawie działki po Hali Plażowej. Spotkanie
zorganizowane przez Z-cę Prezydenta Miasta Gdańska ds. inwestycji Alana
Aleksandrowicza na prośbę Rady Dzielnicy Brzeźno z udziałem Radnej Miasta
Beaty Dunajewskiej,
8. 18 listopada 2019 r. w sprawie działki po Hali Plażowej. Spotkanie roboczo
informacyjne z udziałem z-cy Prezydenta Miasta Gdańska ds. inwestycji Alana
Aleksandrowicza, Radnej Miasta Beaty Dunajewskiej, Radnego Miasta Cezarego
Śpiewaka-Dowbora, przedstawiciela Strandhalle oraz przedstawicieli Rady
Dzielnicy Brzeźno.
Zarząd Dzielnicy Brzeźno systematycznie uczestniczy w wizjach lokalnych
i spotkaniach roboczych z jednostkami miejskimi i instytucjami działającymi na terenie
Dzielnicy Brzeźno. Spotkania te w większości przypadków dotyczą projektów
realizowanych ze środków statutowych Dzielnicy, inwestycji miejskich, utrzymania
czystości i bezpieczeństwa oraz interwencji.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno
Jarosław Gudzowski