Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Brzeźno z działalności 2022 roku.

z dnia 19 kwietnia 2023 roku.

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Brzeźno z działalności 2022 roku.


Zarząd Dzielnicy Brzeźno składa sprawozdanie z działań, które podjął wspólnie z Radą Dzielnicy Brzeźno w 2022 roku.
Zarząd Dzielnicy Brzeźno wykonał uchwałę Nr XX / 65 / 22 z dnia 14 lutego 2022roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022, w tym:
1. przekazano środki finansowe dla Szkoły Podstawowej Nr 20 w wysokości 5 000 zł, za które zakupiono projektor multimedialny oraz wyposażenie do szkoły,
2. przekazano środki finansowe dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w wysokości 5 000 zł na zakup monitora multimedialnego,
3. przekazano środki finansowe do Przedszkola Nr 67 „Wesołe Skrzaty” w wysokości 5 000 zł za które zostały nabyte 2 projektory multimedialne wraz z ekranami,
4. przekazano środki finansowe do Przedszkola Nr 44 w wysokości 5 000 zł, za które zakupiono wyposażenie sali do integracji sensorycznej,
5. przekazano środki finansowe do Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Brzeźnie w wysokości 7 500 zł, które zostały wydatkowane na 5 spotkań autorskich, powiększenie księgozbioru bibliotecznego oraz wyposażenie kącika dziecięcego,
6. 5 000 zostało przeznaczone na zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Projektem zostało objętych 27 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach z psychologiem, logopedą oraz w zajęciach wyrównywania szans edukacyjnych – łącznie ponad 60 godzin zajęć,
7. Seniorzy zrzeszeni w Kole Nr 5 „Pod Cisem” otrzymali dopłatę do jednodniowej wycieczki na Kaszuby oraz spotkania wigilijnego w wysokości 3 500 zł.,
8. 69 446 zostało przeznaczone na organizację przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców dzielnicy Brzeźno, w tym takich jak:
1) festyn „Dzień Sąsiada” - 500 zł,
2) festyn „Święto ul. Północnej” - 8 000 zł,
3) festyn „Zadbaj o Dzielnicę” - 2 500 zł,
4) „Mikołajki” z konkursem dla najmłodszych mieszkańców Brzeźna – 7 000 zł,
5) wieczorki taneczne dla seniorów – 1 500 zł,
6) spotkania z podróżnikiem w Projektorni „GAK” - 1 800 zł,
7) organizacja wystawy poświęconej 100 leciu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.
Antoniego Padewskiego w Brzeźnie – 6 846 zł,
8) festyn „Lato w Brzeźnie” - 12 000 zł,
9) Fląder Festiwal – 12 000 zł,
10) wydarzenie artystyczne „Dziady Literackie” - 9 300 zł,
11) dzielnicowa Impreza na Orientację przeprowadzona przez Pomorski Klub
Orientacji „Harpagan” - 4 000 zł,
12) rodzinne gry parkowe – zorganizowany przez Bractwo Przygody „Almanak” -
4 000 zł,
9. organizacja cyklicznych, całorocznych warsztatów artystycznych oraz integracyjnych dla mieszkańców Brzeźna w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno pn „Decoupage” oraz we współpracy z Fundacją Pełnia Szczęścia i Fundacją „Sprawni Inaczej” – 9 000 zł,

10. turniej tenisowy – 1 000 zł na zakup medali, pucharów oraz piłek tenisowych,
11. turniej sztuk walk „First Clash” - 4 000 zł na organizację turnieju,
12. przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 810 na utrzymanie strony internetowej, w tym domeny radadzielnicybrzezno.pl, hostingu i certyfikatu SSL oraz obsługę techniczną strony www Rady Dzielnicy Brzeźno,
Do rezerwy finansowej zostały przeniesione środki w wysokości 77 464 zł.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwałami Nr XX / 68 / 22 oraz XX / 69 / 22 z dnia 14 lutego 2022 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości odpowiednio 40 000 i 36 837 przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, polegającego na wykonaniu projektu placu zabaw oraz jego realizacji na terenie obecnego placu zabaw przy ul. Broniewskiego w Gdańsku-Brzeźnie znajdującego się na działce w obrębie 045, nr działki 69/71, orazm rewitalizacji palcu zabaw prazy al. Hallera znajdującego się na działce w obrębie 034, nr działki 352/59.
Zarząd Dzielnicy Brzeźno, w ramach swoich obowiązków, podjął interwencje zgłaszane przez mieszkańców drogą elektroniczną lub bezpośrednio podczas dyżurów pełnionych przez Radnych Dzielnicy. Są one kierowane, w zależności od sytuacji, do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskich Nieruchomości, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bądź innych miejskich jednostek organizacyjnych. Wszystkie zgłoszenia oraz korespondencja zwrotna przekazywane są Radnym Dzielnicy Brzeźno drogą mailową.

Organizując wydarzenia Zarząd Dzielnicy ściśle współpracował z takimi instytucjami jak: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 20, przedszkola nr 44 i 67, Wojewódzka Biblioteka Publiczna Filia nr 16, fundacja „Sprawni Inaczej, Stowarzyszenie „Projekt Pełni Szczęścia”, organizacjami seniorskimi, Gdański Archipelag Kultury „Projektornia, Hevelianum „Dom Zdrojowy”. Zarząd Dzielnicy uczestniczył w szeregu spotkań dotyczących projektów realizowanych ze środków statutowych Dzielnicy, inwestycji miejskich, utrzymania  czystości i bezpieczeństwa oraz interwencji.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno
Jarosław Gudzowski