Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Brzeźno z działalności w 2020 roku.

Zarząd Dzielnicy Brzeźno składa sprawozdanie z działań, które podjął wspólnie z Radą Dzielnicy Brzeźno w 2020 roku.


Zarząd Dzielnicy Brzeźno wykonał uchwałę Nr X / 35 / 20 w sprawie rozdzielenia
środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2020, w tym:
1. przekazano środki finansowe na zakup wyposażenia dla:
1) Szkoły Podstawowej nr 20 – tablica interaktywna,
2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – komputery oraz rzutnik
multimedialny,
3) Przedszkola Nr 67 „Wesołe Skrzaty” - stół oraz wiata w ogródku,
4) Przedszkola Nr 44 – zabawki oraz urządzenia zabawowe na placu zabaw,
5) Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Brzeźnie –
wyposażenie kącika dziecięcego – 4 pufy, wentylatory, gry planszowe, zabawki,
kredki, flipchart magnetyczny,
2. przekazano środki pod rozbudowę placu do kalisteniki na „Placu Sąsiedzkim” oraz
budowę wybiegu dla psów w „Sadzie Sąsiedzkim”,
3. wykupiono domenę radadzielnicybrzezno.pl, hosting oraz techniczne utrzymanie
strony internetowej,
4. przekazano środki na dwa wydarzenia plenerowe organizowane we współpracy z
Bractwem Przygody Almanak i Polskim Klubem Przygody oraz Pomorskim Klubem
Orientacji „Harpagan”,
5. przekazano środki na działanie warsztatów z rękodzieła pn „Decoupage” oraz we
współpracy z fundacją Projekt Pełni Szczęścia,
6. przeznaczono środki finansowe na wykonanie projektu oraz montaż urządzeń
zabawowych na placu zabaw przy ul. Broniewskiego,
7. organizacja turnieju tenisowego we współpracy z fundacją „Sprawni Inaczej”,
8. przekazano środki na organizację turnieju sztuk walk „First clash” we współpracy z
„Corpus Gym”,
9. Zakupiono i zanotowano stoły piknikowe i leżaki miejski na „Placu Sąsiedzkim”,
10. zakupiono i przekazano starszym mieszkańcom Brzeźna środki ochrony osobistej
jako wkład Rady Dzielnicy Brzeźno w walkę z pandemią,
11. zakup progów spowalniających wyspowych – realizacja projektu w zmienionej
formie w 2021 r.
Niewykorzystane środki w kwocie 60 642 zł zostały przeniesione do rezerwy, a
następnie, w 2021 roku przeznaczone na modernizację placu zabaw przy ul.
Broniewskiego.
Zarząd Dzielnicy Brzeźno, w ramach swoich obowiązków, podjął szereg interwencji
zgłaszanych przez mieszkańców naszej dzielnicy drogą elektroniczną lub bezpośrednio
podczas dyżurów pełnionych przez Radnych Dzielnicy. Są one kierowane, w zależności
od sytuacji, do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskich Nieruchomości, Straży
Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bądź innych miejskich jednostek
organizacyjnych. Wszystkie zgłoszenia oraz korespondencja zwrotna przekazywane sąRadnym Dzielnicy Brzeźno drogą mailową.
Ze względu na rozwijającą się pandemię, część wydarzeń cyklicznych, których
współorganizatorem jest Rada Dzielnicy Brzeźno, nie mogła zostać zrealizowana. Jednym
z ważniejszych zadań, w tych warunkach, było przygotowanie pomocy mieszkańcom
naszej dzielnicy, zwłaszcza osobom starszym. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie przygotowano i przekazano 50 zestawów środków ochrony osobistej.
Ponadto w marcu uruchomiono Dzielnicowy Punkt Pomocy, którego celem było niesienie
drobnej pomocy osobom szczególnie zagrożonym pandemią.
Zarząd Dzielnicy Brzeźno przygotował i przeprowadził w sierpniu miniankietę
w sprawie wyznaczenia ul. Wczasy jako drogi jednokierunkowej oraz przesunięcia
przejścia dla pieszych na ul. Łozy.
Wspólnie z Urzędem Miejskim opracowaliśmy, a następnie przeprowadziliśmy
w dniach od 5 do 18 października ankietę online w sprawie wprowadzenia opłat w strefie
płatnego parkowania.
Wraz z Zarządem Dzielnicy Nowy Port wsparliśmy inicjatywę Rady Dzielnicy
Letnica w kwestii wydzielenia terenów zielonych w miejscu dawnego jeziora Zaspa.
Wsparcie to miało formę wspólnego wystąpienia oraz finalnie uchwały Rady Dzielnicy
Brzeźno.
Zarząd Dzielnicy Brzeźno systematycznie uczestniczy w wizjach lokalnych
i spotkaniach roboczych z jednostkami miejskimi i instytucjami działającymi na terenie
Dzielnicy Brzeźno. Spotkania te w większości przypadków dotyczą projektów
realizowanych ze środków statutowych Dzielnicy, inwestycji miejskich, utrzymania
czystości i bezpieczeństwa oraz interwencji. Najważniejsze z nich to:
1. spotkanie z inwestorem w sprawie planów działania odnośnie terenu po Hali
Plażowej. Na bieżąco monitorujemy też stan prawny postępowania w sprawie
o rozwiązanie wieczystego użytkowania terenu po Hali Plażowej.
2. spotkanie z GZDiZ i organizacjami społecznymi w sprawie przeprowadzenia drogi
rowerowej wzdłuż al. Hallera,
3. spotkanie w sprawie organizacji konsultacji w sprawie strefy płatnego parkowania.