Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Brzeźno

Uchwalony dnia 23 kwietnia 2019 roku.

  • Radny Lewandowski Dariusz Władysław
  • Radny Łukjanowicz Marcin
  • Radna Mirosław Grażyna Bronisława
  • Radny Strebejko Szymon
  • Radny Zieliński Grzegorz Lech

Treść Uchwały Nr II/10/19 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Brzeźno