I sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 11-04-19

I sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 11 kwietnia 2019 roku.

Przebieg sesji:

Lista obecności

 1. Marcin Łukjanowicz
 2. Dariusz Lewandowski
 3. Piotr Mazurek
 4. Monika Grabowska
 5. Joanna Gręndzińska
 6. Grażyna Mirosław
 7. Bartłomiej Rysak
 8. Grzegorz Zieliński
 9. Dobrosław Bielecki
 10. Patrycja Kardasz
 11. Agnieszka Formela
 12. Mateusz Błażewicz
 13. Szymon Strebejko
 14. Jarosław Gudzowski
 15. Katarzyna Furmaniak

Treść listy obecności Sesji I Rady Dzielnicy Brzeźno

Tajne głosowanie na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno

Przewodniczącym Rady Dzielnicy Brzeźno został wybrany Dobrosław Bielecki, który otrzymał 9 głosów.
Protokół z tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno

Tajne głosowanie na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno

Zastępcą Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno został wybrany Marcin Łukjanowicz, który otrzymał 9 głosów.
Protokół z tajnego głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno

Tajne głosowanie na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno

Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Brzeźno został wybrany Jarosław Gudzowski, który otrzymał 13 głosów.
Protokół z tajnego głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno

Tajne głosowanie na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno

Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno został wybrany Piotr Mazurek, który otrzymał 12 głosów.
Protokół z tajnego głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno

Wniosek Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno

Wniosek do Rady Dzielnicy Brzeźno złożony dnia 11.04.2019 r. przez Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno Jarosława Gudzowskiego o powołanie na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Pana Piotra Mazurka.

Treść wniosku Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno w sprawie powołania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Pana Piotra Mazurka

Podjęte uchwały:

Uchwała nr I-I-2019

Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy.

Skład powołanej Komisji Skrutacyjnej:

 1. Dariusz Lewandowski
 2. Monika Grabowska
 3. Katarzyna Furmaniak

Treść uchwały nr I-II-2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr II-I-2019

Stwierdza się, że Przewodniczącym Rady Dzielnicy Brzeźno wybrany został w głosowaniu tajnym Pan Dobrosław Bielecki.

Treść uchwały nr II-I-2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno

Uchwała nr III-I-2019

Stwierdza się, że Zastępcą Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno wybrany został w głosowaniu tajnym Pan Marcin Łukjanowicz.

Treść uchwały nr III-I-2019 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno

Uchwała nr IV-I-2019

Stwierdza się, że Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Brzeźno wybrany został w głosowaniu tajnym Pan Jarosław Gudzowski.

Treść uchwały nr IV-I-2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno

Uchwała nr V-I-2019

Stwierdza się, że Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno wybrany został w głosowaniu tajnym Pan Jarosław Gudzowski.

Treść uchwały nr V-I-2019 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno

Protokoły:

Protokół z I Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno, sporządzony w dniu 11.04.2019 r. w siedzibie Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1