Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Brzeźno z działalności w 2023 roku.

Zarząd Dzielnicy Brzeźno składa sprawozdanie z działań, które podjął wspólnie z Radą Dzielnicy Brzeźno w 2023 roku.

 

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wykonał uchwałę Nr XXVII / 85 / 23 z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023, w tym:

 1. przekazano środki finansowe dla Szkoły Podstawowej Nr 20 w wysokości 5 000 zł, które przeznaczono na zakup urządzenia multimedialnego,
 2. przekazano środki finansowe dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w wysokości 5 000 zł na zakup sprzętu komputerowego,
 3. przekazano środki finansowe do Przedszkola Nr 67 „Wesołe Skrzaty” w wysokości 6 500 zł za które zostały nabyte projektor multimedialny z ekranem oraz zorganizowano eliminacje do spartakiady dziecięcej,
 4. przekazano środki finansowe do Przedszkola Nr 44 w wysokości 6 500 zł, za które zakupiono wyposażenie do sali do integracji sensorycznej oraz zorganizowano eliminacje do spartakiady dziecięcej,
 5. przekazano środki finansowe do Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Brzeźnie w wysokości 9 000 zł, które zostały wydatkowane na spotkania autorskie, powiększenie księgozbioru bibliotecznego oraz doposażenie kącika dziecięcego,
 6. 10 000 zł zostało przeznaczone na zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Projektem zostało objętych 39 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach z psychologiem, logopedą oraz w zajęciach wyrównywania szans edukacyjnych – łącznie ponad 200 godzin zajęć,
 7. Seniorzy zrzeszeni w Kole Nr 5 „Pod Cisem” otrzymali dopłatę do jednodniowej wycieczki na Kaszuby oraz spotkania wigilijnego w wysokości 4 000 zł.,
 8. 72 937 zł zostało przeznaczone na organizację przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców dzielnicy Brzeźno, takich jak:
  1. festyn „Dzień Sąsiada” - 4 800 zł,
  2. festyn „Święto ul. Północnej” - 7 500 zł,
  3. festyn „Zadbaj o Dzielnicę” - 2 197 zł,
  4. „Mikołajki” z konkursem dla najmłodszych mieszkańców Brzeźna – 8 500 zł,
  5. wieczorki taneczne dla seniorów – 1 200 zł,
  6. kino w blokowisku w Projektorni „GAK” - 2 000 zł,
  7. zajęcia oraz koncerty muzyczne w Gdańskim Archipelagu Kultury – 11 000 zł,
  8. festyn „Lato w Brzeźnie” - 15 740 zł,
  9. Fląder Festiwal – 14 000 zł,
  10. dzielnicowa Impreza na Orientację przeprowadzona przez Pomorski Klub Orientacji „Harpagan” - 3 000 zł,
  11. rodzinne gry parkowe – zorganizowany przez Bractwo Przygody „Almanak” - 3 000 zł,
 9. organizacja cyklicznych, całorocznych warsztatów artystycznych oraz integracyjnych dla mieszkańców Brzeźna w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno pn „Decoupage” oraz we współpracy z Stowarzyszeniem Projekt Pełni Szczęścia – 6 000 zł,
 10. organizacja wakacyjnych zajęć dla dzieci we we współpracy z Stowarzyszeniem Projekt Pełni Szczęścia – 3 000 zł
 11. turniej tenisowy – 1 000 zł na zakup medali, pucharów oraz piłek tenisowych,
 12. turniej sztuk walk „First Clash” - 7 500 zł na organizację turnieju,
 13. przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 013 zł na utrzymanie strony internetowej, w tym domeny radadzielnicybrzezno.pl, hostingu i certyfikatu SSL oraz obsługę techniczną strony www Rady Dzielnicy Brzeźno,

Do rezerwy finansowej zostały przeniesione środki w wysokości 28 536 zł.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwałą Nr XXVII / 86 / 23 z dnia 9 lutego 2023 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości odpowiednio 57 464 i 20 000 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, polegającego na wykonaniu projektu placu zabaw oraz jego realizacji na terenie obecnego placu zabaw przy ul. Broniewskiego w Gdańsku-Brzeźnie znajdującego się na działce w obrębie 045, nr działki 69/71, oraz rewitalizacji palcu zabaw prazy al. Hallera znajdującego się na działce w obrębie 034, nr działki 352/59.

Zarząd Dzielnicy Brzeźno, w ramach swoich obowiązków, stale podejmuje interwencje zgłaszane przez mieszkańców drogą elektroniczną lub bezpośrednio podczas dyżurów pełnionych przez Radnych Dzielnicy. Są one kierowane, w zależności od sytuacji, do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskich Nieruchomości, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bądź innych miejskich jednostek organizacyjnych. Wszystkie zgłoszenia oraz korespondencja zwrotna przekazywane są Radnym Dzielnicy Brzeźno drogą mailową.

Organizując wydarzenia Zarząd Dzielnicy ściśle współpracował z takimi instytucjami jak: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 20, przedszkola nr 44 i 67, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Filia nr 16, fundacja „Sprawni Inaczej, Stowarzyszenie „Projekt Pełni Szczęścia”, organizacjami seniorskimi, Gdański Archipelag Kultury „Projektornia, Hevelianum „Dom Zdrojowy”.

Zarząd Dzielnicy uczestniczył w szeregu spotkań dotyczących projektów realizowanych ze środków statutowych Dzielnicy, inwestycji miejskich, utrzymania czystości i bezpieczeństwa oraz interwencji.

 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno

Jarosław Gudzowski