III sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 23-05-19

III sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 23 maja 2019 roku.

Przebieg sesji:

Lista obecności

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Mateusz Błażewicz
 3. Agnieszka Formela
 4. Katarzyna Furmaniak
 5. Joanna Gręndzińska
 6. Jarosław Gudzowski
 7. Patrycja Kardasz
 8. Dariusz Lewandowski
 9. Marcin Łukjanowicz
 10. Piotr Mazurek
 11. Grażyna Mirosław
 12. Bartłomiej Rysak
 13. Szymon Strebejko

Treść listy obecności Sesji III Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

Uchwała nr III-14-2019

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku o podjęcie działań mających na celu:

 1. zwiększenie liczby Strażników Miejskich obsługujących teren podległy Referatowi III,
 2. zwiększenie liczby patroli w Dzielnicy Brzeźno.

Treść uchwały nr III-14-2019 w sprawie wystąpienia do Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku w sprawie zwiększenia liczby patroli w Dzielnicy Brzeźno

Uchwała nr III-15-2019

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydenta Miasta Gdańska o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu zwiększenie skuteczności zadań realizowanych przez Gdańskie Usługi Komunalne.

Treść uchwały III-15-2019 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska o podjęcie działań względem Gdańskich Usług Komunalnych.

Uchwała nr III-16-2019

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydenta Miasta Gdańska o zorganizowanie dodatkowej akcji porządkowej w Dzielnicy Brzeźno bezpośrednio przed sezonem wakacyjnym 2019 roku.

Treść uchwały nr III-16-2019 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska o zorganizowanie dodatkowego sprzątania Dzielnicy Brzeźno przed sezonem wakacyjnym 2019 roku

Uchwała nr III-17-2019

Treść uchwały nr III-17-2019 w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2019

Protokoły:

Protokół z III Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno, sporządzony w dniu 23.05.2019 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27