VI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 15-10-2019

VI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 15 pażdziernika 2019 roku.

Przebieg sesji:

Lista obecności

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Mateusz Błażewicz
 3. Monika Grabowska
 4. Joanna Gręndzińska
 5. Jarosław Gudzowski
 6. Patrycja Kardasz
 7. Dariusz Lewandowski
 8. Marcin Łukjanowicz
 9. Piotr Mazurek
 10. Grażyna Mirosław
 11. Szymon Strebejko
 12. Grzegorz Zieliński

Treść listy obecności Sesji VI Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

Uchwała nr VI-27-2019

Rada Dzielnicy Brzeźno sprzeciwia sie zawarciu ewentualnej ugody w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Gdąńsku z powództwa Gminy Miasta Gdańska przeciwko Strandhalle S.A. o sygn. akt XV C 786/16.

W opinii Rady Dzielnicy Brzeźno, jedynym właściwym sposobem rozwiązania powyższego sporujest kontynuacja działań sądowych zmierzających do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. W naszej opinii próby mediacjipodejmowane ze strony Strandhalle S.A. prowadzą jedynie do przedłużenia procesu sądowego, na co wskazywać może stopień zaawansowania sprawy sądowej oraz wcześniejsze działania organów spółki.

Długotrwałość procesu sądowego, któy toczy się od 2016 roku oraz fakt, że teren ten od ponad 26 lat jaet niezagospodarowany i psuje wizerunek Brzeźna oraz jest sprzeczny z interesami mieszkańców naszej Dzielnicy.

Rada Dzielnicy Brzeźno wskazuje, że konieczne jest podjęcie skutecznych i trwałych działań zmierzających do odzyskania nieruchomości.

 Treść uchwały nr VI-27-2019 z oświadczeniem Rady Dzielnicy Brzeźno w sprawie odzyskania działki po Hali Plażowej

Uchwała nr VI-28-2019

Treść uchwały nr VI-28-2019 zmieniającej uchwałę nr III-17-19 Rady Dzielnicy Brzeźno z 23 maja 2019 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2019

Protokoły:

Protokół z VI Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno, sporządzony w dniu 15.10.2019 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27