VIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 23-01-2020

VIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 23 stycznia 2020 roku.

Przebieg sesji:

Porządek obrad

 Treść porządku obrad VIII sesji

Lista obecności

  1. Dobrosław Bielecki
  2. Mateusz Błażewicz
  3. Jarosław Gudzowski
  4. Patrycja Kardasz
  5. Dariusz Lewandowski
  6. Marcin Łukjanowicz
  7. Piotr Mazurek
  8. Bartłomiej Rysak
  9. Szymon Strebejko

Treść listy obecności Sesji VIII Rady Dzielnicy Brzeźno  

Podjęte uchwały:

Uchwała nr VIII-31-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się następujące zasady i terminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno na rok
2020 z mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno:
1. do dnia 7 lutego 2020 roku – przyjmowanie pomysłów i propozycji od mieszkańców
Dzielnicy Brzeźno:
1) bezpośrednio przez Radnych Dzielnicy Brzeźno,
2) pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3) do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku,
4) podczas dyżuru w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 5 lutego
2020 roku (środa) w godzinach 9:00 – 10:00 oraz 17:00 – 18:00,
5) radni przekazywać będą wszystkie zebrane propozycje w formie elektronicznej bądź
skanu na skrzynkę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2. do 29 lutego 2020 roku – opracowanie tekstu projektu budżetu przez Zarząd Dzielnicy
Brzeźno, tj. projektu uchwały w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność
statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2020,
- a ponadto, w przypadku zadań, na które nie byłoby wystarczających środków
finansowych Rady Dzielnicy Brzeźno (w kwocie 208 044 zł na rok 2020), dodatkowo
projektu uchwały w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z
wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2021,
3. do dnia 20 marca 2020 roku – zwołanie sesji Rady Dzielnicy Brzeźno:
1) z przedstawieniem projektu budżetu Radnym na co najmniej 14 dni przed
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany,
2) podanie w tym samym terminie projektu budżetu do publicznej wiadomości z
zaproszeniem mieszkańców Dzielnicy Brzeźno na sesję Rady Dzielnicy
w celu uczestnictwa mieszkańców w dyskusji nad projektem budżetu.

Treść uchwały nr VIII-31-20 w sprawie określenia zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno na rok 2020 z mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno.

Uchwała nr VIII-32-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1
W odpowiedzi na wystąpienie Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury z dnia 18
lipca 2019 roku, Rada Dzielnicy Brzeźno przedstawia pozytywne stanowisko odnośnie
propozycji lokalizacji pomnika Ignacego Jana Paderewskiego na terenie Parku Reagana w
pobliżu mola w Brzeźnie.
§ 2
Rada Dzielnicy Brzeźno zgłasza do Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury oraz do
Komisji ds pomników wniosek o umożliwienie Radzie Dzielnicy Brzeźno wyrażenia opinii
odnośnie wyboru projektu pomnika.

 Treść uchwały nr VIII-32-20 w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie propozycji lokalizacji pomnika Ignacego Jana Paderewskiego na terenie Parku Reagana w pobliżu mola w Brzeźnie.

Uchwała nr VIII-33-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych
w wysokości 6300 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju
infrastruktury, polegającego na wdrożeniu rozwiązań technicznych zwiększających
bezpieczeństwo pieszych na skrzyżowaniu Al. Hallera i ul. Dworskiej w Gdańsku-Brzeźnie.

Treść uchwały nr VIII-33-20 w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury(wraz ze zmianami) 

Uchwała nr VIII-34-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Dzielnicy Brzeźno niniejszym występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z
wnioskiem o rozważenie możliwości realizacji inwestycji polegającej na odtworzeniu mola
z funkcją mariny znajdującego się przy ul. Zdrojowej w Gdańsku-Brzeźnie, przebudowaniu
dojścia do mola (ul. Zdrojowa) wraz z betonową pozostałością po starym molo.

 Treść uchwały nr VIII-34-20 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o rozważenie możliwości realizacji zadania inwestycyjnego w Dzielnicy Brzeźno.

Protokoły:

 Protokół z VIII Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno,sporządzony w dniu 23 stycznia 2020r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27