X sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 20-05-2020

X sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 20 maja 2020 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad

Sesja zdalna

 Treść porządku obrad X sesji

Lista obecności

  1. Dobrosław Bielecki
  2. Mateusz Błażewicz
  3. Furmaniak Katarzyna
  4. Grabowska Monika
  5. Gręndzińska Joanna
  6. Jarosław Gudzowski
  7. Marcin Łukjanowicz
  8. Piotr Mazurek
  9. Mirosław Grażyna
  10. Szymon Strebejko

Treść listy obecności Sesji X Rady Dzielnicy Brzeźno 

Podjęte uchwały:

Uchwała nr X-35-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1

Treść uchwały nr X-35-20 w sprawie rozdzielnia środków finasowych na działaność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2020

Protokoły:

 Protokół z X Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno, sporządzony w dniu 20 maja 2020r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27