XII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 21-09-2020

XII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 21 września 2020 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad

 Treść porządku obrad XII sesji

Lista obecności

  1. Dobrosław Bielecki
  2. Mateusz Błażewicz
  3. Furmaniak Katarzyna
  4. Gręndzińska Joanna
  5. Jarosław Gudzowski
  6. Patrycja Kardasz
  7. Dariusz Lewandowski
  8. Marcin Łukjanowicz
  9. Piotr Mazurek
  10. Szymon Strebejko

Treść listy obecności Sesji XII Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

Uchwała nr XII-40-2020

Treść uchwały nr XII-40-20 w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej w mieście Gdańsku.

 

Uchwała nr XII-41-2020

Treść uchwały nr XII-41-20 w sprawie wystąpienia do Gdaśnkiego Zarządu Dróg i Zieleni z wnioskiem o przesunięcie przejścia dla pieszych na ul. Łozy w mieście Gdańsku.

 

Protokoły:

 Protokół z XII Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno, sporządzony w dniu 21 września 2020 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27