XXI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 20 kwietnia 2022 roku

XXI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 20 kwietnia 2022 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad

Treść porządku obrad sesjii XXI

Lista obecności

  1. Bielecki Dobrosław
  2. Błażewicz Mateusz
  3. Gudzowski Jarosław
  4. Marcin Łukjanowicz
  5. Mirosław Grażyna

Treść listy obecności Sesji XXI Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

Protokoły:

 Protokół z XX{ Sesji Rady sporządzony w dniu 20 kwietnia 2022 r. sesja online