XXIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 06 lipca 2022 roku

XXIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 06 lipca 2022 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad

Treść porządku obrad sesjii XXIII

Lista obecności

  1. Bielecki Dobrosław
  2. Gręndzińska Joanna
  3. Gudzowski Jarosław
  4. Marcin Łukjanowicz
  5. Piotr Mazurek

Treść listy obecności Sesji XXIII Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

Protokoły:

 Protokół z XXIII Sesji Rady sporządzony w dniu 06 lipca 2022 r.