XXIV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 24 sierpnia 2022 roku

XXIV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 24 sierpnia 2022 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad

Treść porządku obrad sesjii XXIV

Lista obecności

  1. Bielecki Dobrosław
  2. Furmaniak Katarzyna
  3. Grabowska Monika
  4. Gudzowski Jarosław
  5. Marcin Łukjanowicz
  6. Piotr Mazurek

Treść listy obecności Sesji XXIV Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

Protokoły:

 Protokół z XXIV Sesji Rady sporządzony w dniu 24 sierpnia 2022 r.