Sesja Rady Dzielnicy Brzeźno
Poniedziałek 21 Wrzesień 2020, 18:45

   Porządek obrad.


I. Sprawy regulaminowe:

1. Otwarcie Sesji.2. Wybór protokolanta.

3. Stwierdzenie kworum.

4. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

 

II. Sprawozdania, dyskusje i uchwały:

1. Dyskusja nad projektem Uchwały Nr XII / 40 / 20 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej w mieście Gdańsku. 2.Uchwała Nr XII / 41 / 20Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 21 września 2020 roku w sprawie wystąpienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z wnioskiem o przesunięcie przejścia dla pieszych na ul. Łozy w mieście Gdańsku.

 

III. Wolne wnioski i sprawy bieżące:

1. Wolne wnioski.

2. Sprawy bieżące.

 

IV. Zakończenie obrad.

Miejsce Siedziba Rady Dzielnicy przy ulicy Dworskiej 27